From: D....... H.......
Sent: Thursday, April 01, 2004 16:58
To: XS4ALL
Subject: Senseo error
Attachement: Untitled.htm

geachte heer/mevrouw,

Ik ben een zeer blije gebruiker van zowel uw producten als die van Douwe Egberts en Philips.

ik ben dus ook zeer blij met de gegevens die ik op uw website kon vinden om mijn senseo apparaat aan internet aantesluiten.
nu ondervind ik toch problemen hiermee en vraag u dus ter hulp.

bijgevoegd vindt u de foutmelding welke ik krijg, deze onstond direct bij stap 3.

bij voorbaad dank.

Met vriendelijke groet,
D....... H........

HTTP 500 - Internal Brewer Error