From: XS4ALL
Sent: Thursday, April 01, 2004 17:17
To: D....... H.......
Subject: Re: Senseo error

Beste D.......,

de webserver van de Senseo lijkt het begeven te hebben. Het is raadzaam het
water in het reservoir te verversen. Ook kunt u de machine uit zetten en na
72 minuten weer aan zetten. Dit aantal minuten is extreem belangrijk.


Met vriendelijke groet,

D...... K.....
AFdeling Communicatie
XS4ALL Internet BV


On Thu, Apr 01, 2004 at 04:57:56PM +0200, D....... H....... wrote:
> geachte heer/mevrouw,
>
> Ik ben een zeer blije gebruiker van zowel uw producten als die van Douwe
> Egberts en Philips.
>
> ik ben dus ook zeer blij met de gegevens die ik op uw website kon vinden om
> mijn senseo apparaat aan internet aantesluiten.
> nu ondervind ik toch problemen hiermee en vraag u dus ter hulp.
>
> bijgevoegd vindt u de foutmelding welke ik krijg, deze onstond direct bij
> stap 3.
>
> bij voorbaad dank.
>
> Met vriendelijke groet,
> D....... H........
>